Jeg tror på

At relationer er det vigtigste vi har. Relationer er det fundament vi bygger livet på. Om det er en familie, en virksomhed eller et samfund. En værdiskabende relation kræver at vi hver især trives. At vi som individ er i balance. Vi skal bygge en verden op omkring respekt og tolerance for forskelligheder, på troen på det gode i os selv og andre, troen på det mulige og umulige. En verden baseret på tryghed, ikke frygt. En verden, hvor vi træffer beslutninger for at skabe, ikke for at undgå.

Hvorfor startede jeg BiMii?

Oplevelser og erfaringer i både mit erhvervsliv og privatliv har været medvirkende til, at jeg mener, at der er seriøst behov for en anden måde, hvorpå vi skal tilgå mennesker, livet, ledelse og politik. Nemlig en holistisk tilgang.

Jeg har, som leder i en stor kapitalfondejet ERP virksomhed, været en del af den verden, hvor beslutninger træffes ud fra økonomiske nøgletal for en enkelt enhed. Nogle af konsekvenserne af den måde at lede på, er, at vi bliver os selv nærmest, samarbejde på tværs af enheder ned prioriteres og fokus bliver kortsigtet og man glemmer den langsigtede planlægning, der skal sikre virksomheden på lang sigt.

Jeg har et nært familiemedlem, som har været rigtig syg og oplevet, hvordan de forskellige fagområder i sygehusvæsenet ikke samarbejdede optimalt, hvilket betød usammenhængende behandlingsforløb og et utal af kontaktdage med sygehusvæsenet gennem halvandet år.

Med de erfaringer på kontoen tænkte jeg: Det kan gøres bedre!

Men hvad er udfordringen?

Jeg ser 3 udfordringer, som er medvirkende årsager til skabelsen af en verden, hvor tendenser som at være sig selv nærmest og fokus på præstation, økonomi og effektivitet hersker samtidig med at antallet af mennesker, der mistrives, er i kraftig stigning.

 1. Har vi glemt, at det er mennesker og relationer, der er forudsætning for al vækst og udvikling?
 2. Suboptimering – Vi arrangerer alt i kasser, enheder, afdelinger og vælger at lukke øjnene for sammenhængene og fordelene ved samarbejde
 3. Der er ikke sammenhæng mellem det, der kræves af os som mennesker og de rammer, der er til rådighed for at kunne leve op til det krævede

Udgangspunktet i mit arbejde, er, at jeg tror på, at vi mennesker er fundamentet for den fremtidige udvikling af vores samfund. Hvis vi ikke trives, da er vi ikke værdiskabende i ligningen med andre mennesker. Det gælder i relation til vores parforhold, på arbejdet, vores børn, vores fritid. Når vi mistrives, skaber vi ubalance i de relationer vi indgår i. Vi taber som mennesker og samfund enormt på mistrivsel og personlig ubalance. Og den måde vi har indrettet vores samfund på nu, skaber personlig og samfundsmæssig mistrivsel – vi ser konsekvenserne i form af, at flere og flere kæmper med depression, angst og udbrændthed. 

Den måde vi leder vores samfund på. Den måde vi leder vores virksomheder og medarbejdere på. Den måde vi leder os selv på. Det kan vi ikke længere holde til. Vi har brug for en ny måde at anskue os selv og verden. En ny måde at se og behandle os selv og andre på.

Humlebien som symbol

I etableringen af Bimii var det vigtigt for mig, at firmanavnet var kort, nemt at huske, ledte tankerne hen på den værdi du får gennem mine ydelser og så måtte der gerne være en gemt symbolik, som skulle afspejle kernen af det jeg tror på og vil skabe: At være dig selv i et værdiskabende fællesskab

Det ene element i Bimii er at være dig – Be Me. For mig betyder det, at finde ud af, hvem er jeg, hvem har jeg lyst til at være og hvad skal der til for, at jeg kan være den jeg gerne vil være. Hvad gør mig glad? Hvad motiveres jeg af? Hvad er mine grundværdier, som styrer mit liv?

Det andet element i Bimii er bien i form af humlebien, som udgør symbolikken på fællesskabet og evnen til at være og gøre noget, som fysiologisk set ikke burde være muligt. Nemlig at flyve. Humlebien står steder beskrevet som symbol på evnen til at leve i fællesskab. For de gamle druider var humlebien symbol på solen, Gudinden, fejring og fællesskab. Ved festlige lejligheder, drak folk ofte mjød hvis hovedingrediens er fermenteret honning. 

Senere i Kristendommens klostre boede munkene i bikube formet hytter, der symboliserede det harmoniske fællesskab, hvad enten det betød en selv og Gud eller forholdet til andre mennesker. Humlebi totemet nærer styrken, følelsen af uovervindelighed og tillid til egne evner. Man åbner for kraften, ansvaret og styrken og støttes i at opnå det, der ellers synes at være umuligt.

Om

Jeg tror på, at den stærkeste forandring skabes gennem bevidstgørelse og balance hos den enkelte. Når vi trives, skaber vi værdiskabende relationer. En værdiskabende relation starter med dig. At du er i balance, at du tror på det du kommer med, tager ansvar for din andel af relationen og byder ind i fællesskabet, så vi sammen kan skabe en fremtid, vi har lyst til at være i.

Min uddannelsesmæssige baggrund

 • 2017-2019 Body All Mind Kropsterapeut (www.bodyallmind.dk)
 • 2017-2018 Relationskompetence (www.blackbirdinstitute.dk)
 • 2016 Lederudviklingsforløb hos Cairos Consult
 • 2014 Forandringsledelse v. Ledelsesakademi Lillebælt
 • 2014 “Hvad vil du virkelig” – intensivt coachingkursus ved Sofia Manning og Mie Kaae i Andalusien
 • 2014 Kursusforløb i Cascading Strategi, Performance Management og Performance Leadership
 • 2013 Ledelse i Praksis v. Ledelsesakademi Lillebælt
 • 2011 Certificeret coach (Life & Business) hos Manning Inspire
 • 2009 HD enkeltfag i projektledelse, projektstyring og planlægning
 • 2003 Cand.merc. afsætning – Speciale i forandringsledelse

Mere information kan findes på LinkedIn og Facebook.

Send mig en besked og jeg svarer hurtigst muligt